Ψυχρά υλικά

Αφοι Κρητικάκη - Εργοστάσιο πλακοποιίας

Ψυχρά υλικά

Ψυχρά υλικά - Cool materials

Ψυχρά υλικά - Cool materials

Η εταιρία μας ακολουθώντας τις εξελίξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων προχώρησε στην παραγωγή πλακών πεζοδρομίου και κυβόλιθων με  ψυχρά υλικά ( Cool Materials).

Ψυχρά υλικά χαρακτηρίζονται τα υλικά που έχουν υψηλές τιμές ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας και μεγάλη ικανότητα εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας, με τη  χρήση τους επιτυγχάνεται μείωση της επιφανειακής θερμοκρασίας των προϊόντων που τα χρησιμοποιούν, βελτίωση της διάρκειας ζωής των δομικών τους στοιχείων, αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη και κλιματισμό.

Ψυχρά υλικά - Cool materials
Η υψηλή ανακλαστικότητα και ο υψηλός συντελεστής εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας των ψυχρών υλικών βοηθούν ώστε τα προϊόντα που τα χρησιμοποιούν να απορροφούν λιγότερη θερμότητα και να παραμένουν πιοψυχρά με αποτέλεσμα να συμβάλουν στην μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου.

Έχει αποδειχθεί ότι οι τα προϊόντα που αποτελούνται από ψυχρά υλικά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής επειδή η υπεριώδης ακτινοβολία η οποία είναι καταστρεπτική για τα δομικά στοιχεία των υλικών ανακλάται και επειδή τα προϊόντα προστατεύονται από τις θερμικές καταπονήσεις.

Όπως βλέπουμε στις παρακάτω εικόνες οπού οι πλάκες πεζοδρομίου αποτελούνται από συμβατικά υλικά  όσο πιο ανοιχτόχρωμη είναι η πλάκα τόσο μικρότερη είναι η θερμότητα που απορροφάει με αποτέλεσμα η επιφανειακή θερμοκρασία της να είναι μικρότερη.

 

Ψυχρά υλικά - Cool materials

Ψυχρά υλικά - Cool materials

 
Με την χρήση των ψυχρών υλικών μπορούμε πλέον να κατασκευάσουμε και σκουρόχρωμα προϊόντα τα οποία έχουν υψηλούς συντελεστές ανακλαστικότητας και εκπομπής, χωρίς να έχουμε περιορισμούς στουςαρχιτεκτονικούς μας σχεδιασμούς. Στις παρακάτω εικόνες βλέπουμε τις διαφορές θερμοκρασίας ανάμεσα στις πλάκες πεζοδρομίου οπού στο επάνω μέρος της κάθε φωτογραφίας είναι κατασκευασμένες με συμβατικά υλικά και στο κάτω μέρος της κάθε φωτογραφίας είναι κατασκευασμένες με ψυχρά υλικά.

 

Ψυχρά υλικά - Cool materials
Με την χρήση των ψυχρών υλικών βοηθάμε στην καταπολέμηση του φαινομένου τις αστικής θερμονησίδας. Αστική θερμονησίδα (urban heat island) λέγεται το φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία στο κέντρο μιας πόλης είναι μεγαλύτερη απ’ αυτή των προαστίων και της αγροτικής περιοχής που την περιβάλλει. Ένας από τους κύριους λόγους εμφάνισης του φαινομένου οφείλεται στην πυκνή δόμηση η οποία δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό την ψύξη του κέντρου της πόλης, η έλλειψη πρασίνου καθώς και τα συμβατικά υλικά κατασκευής των κτηρίων, των δρόμων και των πεζοδρομίων τα οποία έχουν χαμηλό συντελεστή ανακλαστικότητας και εκπομπής της  υπέρυθρης ακτινοβολίας και υψηλό συντελεστή απορροφητικότητας.

Έχει παρατηρηθεί ότι στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας η ένταση του φαινομένου της αστικής θερμονησίδας κυμαίνεται από 6 οC έως 12 οC.

Ψυχρά υλικά - Cool materials

 

Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπουμε την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον χώρο πρασίνου και στην άσφαλτο:

 

cool8

Ψυχρά υλικά - Cool materials

Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών CO2 οφείλεται στη μειωμένη εκπομπή ρύπων από τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας λόγο των μειωμένων αναγκών ενέργειας για ψύξη, που προκύπτει από τη χρήση των ψυχρών υλικών. Παράλληλα, η μείωση της θερμοκρασίας του αέρα, συνεπάγεται με τη μείωση της πιθανότητας δημιουργίας νέφους η οποία ευνοείται σε υψηλές θερμοκρασίες. Αντίθετα, αν οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας δουλεύουν περισσότερο, σημαίνει ότι καταναλώνουν περισσότερα καύσιμα, και άρα αυξάνονται τα επίπεδα της ρύπανσης.